OFERTA

Biuro Rachunkowe LEDGER prowadzi działalność w zakresie usług księgowych, usług kadrowo - płacowych i innych.

SPRAWDŹ JĄ JUŻ TERAZ!

USŁUGI KSIĘGOWE

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzenie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Sporządzenie zeznań rocznych
 • Sporządzenie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, rozwiązań stosunku pracy, świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów zlecenia, dzieło i innych
 • Przygotowanie deklaracji do ZUS wraz z przelewami
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

USŁUGI DODATKOWE

 • Pomoc w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Sporządzenie dokumentacji wymaganej do rejestracji firmy
 • Reprezentowanie w postępowaniu sprawdzającym oraz kontrolnym przed Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP i innymi instytucjami publicznymi
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wniosków kredytowych, umów leasingowych
 • Doradztwo i pomoc przy rozwiązywaniu problemów dotyczących prowadzenia działalności